Navigácia

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstaraváteľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Cirkevná základná škola sv. Martina v Radaticiach na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

IČO: 037795988

DIČ: 2021586336

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s. 3215356358/0200

Kontaktná osoba

Mgr. Ondrej Jurašek

Kontakt

Cirkevná základná škola sv. Martina

Radatice 199

082 42 Radatice

Tel.: +421 51 77 96 210

Fax: +421 51 74 83 502

mobil: 0911961480

e-mail: skola@zsradatice.edu.sk

Internetová adresa URL: http://czsradatice.edupage.sk

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Martina
    Radatice 199
  • 051/779 62 10 - kancelária
    051/748 35 01 - riaditeľ
    0915 934 401

Fotogaléria