• Profil verejného obstaraváteľa

    • V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Cirkevná základná škola sv. Martina v Radaticiach na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

     Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

     IČO: 037795988

     DIČ: 2021586336

     Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s. 3215356358/0200

     Kontaktná osoba

     Mgr. Ondrej Jurašek

     Kontakt

     Cirkevná základná škola sv. Martina

     Radatice 199

     082 42 Radatice

     Tel.: +421 51 77 96 210

     Fax: +421 51 74 83 502

     mobil: 0911961480

     e-mail: skola@zsradatice.edu.sk

     Internetová adresa URL: http://czsradatice.edupage.sk