Navigácia

Verejné obstarávanie

Súhrna správa o zákazkach s nízkou hodnotou

Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1000,- Eur

 

Obdobie október - december 2014

Por. číslo Predmet zákazky Hodnota zákazky v Eur Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa
1. Hnedé uhlie (Kocka Cígeľ)

3607,27 Eur

Palivá a stavebniny a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Martina
    Radatice 199
  • 051/779 62 10 - kancelária
    051/748 35 01 - riaditeľ
    0915 934 401

Fotogaléria