Navigácia

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Virtuálna prehliadka školy

 

Piatok 1. 12. 2023

Projekty


Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Riaditeľské voľno - oznam

  Vážení rodičia,

  v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľujem žiakom Cirkevnej základnej školy sv. Martina dňa 16. novembra 2023 /štvrtok/ riaditeľské voľno z dôvodu účasti pedagogických zamestnancov školy na Celodiecéznom metodickom dni učiteľov a vychovávateľov Košickej arcidiecézy. Pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nahlásili záujem, bude v tento deň zabezpečená prevádzka ŠKD.

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2023/2024

  Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy sv. Martina v Radaticiach oznamuje, že školský rok 2023/2024 začneme 4. septembra 2023 (pondelok) slávnostnou sv. omšou VENI SANCTE o 8:30 hod. vo farskom kostole sv. Martina. Pri tejto sv. omši bude požehnanie aktoviek žiakov 1. ročníka, preto prosíme, aby si ich prváci priniesli so sebou.

  Po skončení sv. omše sa žiaci 1. ročníka, spolu s rodičmi, presunú do školy, kde sa stretnú s triednou pani učiteľkou v ich triede. Žiaci ostatných ročníkov odchádzajú po sv. omši domov a majú v tento deň voľno.

 • Zoznam zošitov a pomôcok pre 1. stupeň

  Prezuvky so svetlou podrážkou - nie kroksy

  Telocvičný úbor – tričko, krátke nohavice, tenisky s bielou podrážkou, ponožky, tepláková súprava

  Hygienické potreby (3 x toaletný papier, 3x vyťahovacie vreckovky, malý uterák) – priniesť na začiatok roka

  V peračníku - atramentové pero, 2 ceruzky č.2, malé pravítko, farbičky, mäkkú gumu, farebné pero, nožnice s tupým koncom, tyčinkové lepidlo, stará košeľa – plášť, strúhadlo so zásobníkom.

  Ročný poplatok za pomôcky na výtvarnú výchovu – 10 eur

 • Informácie

  pre rodičov k zápisu do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

  Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční prezenčnou formou v termíne

  3.4.2023 – 5.4.2023 v čase 14:30 – 17:00 hod. v priestoroch školy.

  Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2022 šiesty rok veku ( deti narodené v období 1.9.2016 – 31.8.2017) a deti, ktoré boli na zápis v minulom roku, ale pokračovali v predprimárnom vzdelávaní.

  Na zápise je potrebné predložiť:

 • Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 ods. 5), poskytuje žiakom 5. – 8. ročníka základnej školy dňa 22. marca 2023 /streda/ riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia priebehu testovania žiakov 9. ročníka T9-2023 a zabezpečenia externého dozoru na ďalšej základnej škole.

 • Jarné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme vám, že jarné prázdniny pre Prešovský kraj sa začínajú v pondelok 6. marca 2023 a končia v piatok 10. marca 2023.

  Nástup do školy po jarných prázdninách je v pondelok 13. marca 2023. Pripomíname vám, že naďalej je potrebné pri nástupe do školy poslať vyhlásenie o bezpríznakovosti (s dátumom 13.3.2023).

  Prajeme vám príjemné prežitie jarných prázdnin.

 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 9-2023 sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční 22. marca 2023 (streda) z predmetov predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

  Náhradný termín testovania 9-2023 sa uskutoční 4. a 5. apríla 2023.

  Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkon v testoch a poskytovať školám spätnú väzbu a kompletnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Fotogaléria