Navigácia

Contact

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
  082 42 Radatice, pošta Bzenov
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401
Piatok 19. 8. 2022

Statistics

Počet návštev: 759756

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest v rámci Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, ktorý realizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže:

  • Pedagogický asistent učiteľa – 1 pracovné miesto 100% úväzok
  • Školský špeciálny pedagóg – 1 pracovné miesto 50 % úväzok
  • Školský psychológ – 1 pracovné miesto 50 % úväzok

  Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

  Výberové konanie NP POP II

 • Letný futbalový kemp Radatice

  Počas letných prázdnin sa v termíne 8.8. - 12.8.2022 uskutoční Letný futbalový kemp. Kemp je určený dievčatám a chlapcom vo veku 6 - 14 rokov. V rámci kempu na deti čaká mnoho zábavy pri športových a futbalových tréningoch, výletoch, športových súťažiach aj netradičnom športe footgolf. V rámci výletov navštívime Aquapark, Slnečnú usadlosť pri obci Okrúhle, kde na deti čakajú ďalšie zaujímavé aktivity.Súčasťou Letného futbalového kempu v Radaticiach bude aj mentálny a športový kouč Miroslav MACKULÍN.Kapacita je obmedzená na 35 detí, tak neváhajte a prihláste sa čím skôr.

 • Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice 199 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest pedagogických zamestnancov predmetov SJL, BIO, CHE, FYZ, GEG. Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 15.júna 2022.

  Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch.


  VK CZŠ Radatice SJL

  VK CZŠ Radatice BIO CHE FYZ

  VK CZŠ Radatice GEG

 • Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5), udeľuje žiakom 6. – 9. ročníka dňa 18. mája 2022 /streda/ riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia priebehu testovania žiakov 5. ročníka T5-2022 a zabezpečenia externého dozoru na ďalšej základnej škole.

 • Dňa 18.5.2022 sa žiaci 5. ročníka zúčastnia celoslovenského externého testovania T5-2022 z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra. Bližšie informácie ohľadom testovania nájdete na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5.

  Základné informácie o testovaní T5-2022

 • Prajeme Vám požehnané, milostiplné prežitie Veľkonočných sviatkov. Nech Vás Zmŕtvychvstalý Kristus napĺňa svojím pokojom, láskou a skutočnou radosťou.

 • Veľkonočné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  v dňoch 14.4.2022 - 19.4.2022 sú Veľkonočné prázdniny. Nástup do školy po prázdninách je v stredu 20.4.2022.

  Pred nástupom do školy je potrebné vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.

 • Testovanie T9-2022

  Dňa 6. apríla 2022 sa žiaci 9. ročníka zúčastnia celoslovenského externého testovania T9-2022 z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra.

  Bližšie informácie ohľadom testovania nájdete na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 • Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5), udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka dňa 6. apríla 2022 /streda/ riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia priebehu testovania žiakov 9. ročníka T9-2022 a zabezpečenia externého dozoru na ďalšej základnej škole.

 • INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka

  Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční prezenčnou formou v termíne 4.4.2022 – 6.4.2022 v čase 14:30 – 17:00 hod.

  Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2022 šiesty rok veku ( deti narodené v období 1.9.2015 – 31.8.2016) a deti, ktoré mali minulý rok odklad povinnej školskej dochádzky.

  Na zápise je potrebné predložiť:

  • občiansky preukaz oboch rodičov k nahliadnutiu,
  • originál rodného listu dieťaťa,
  • ak ide o dieťa so ŠVVP predkladá rodič s

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
  082 42 Radatice, pošta Bzenov
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Fotogaléria