Navigácia

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Virtuálna prehliadka školy

 

Nedeľa 26. 5. 2024

ProjektyVitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v termíne

  8.4.2024 – 9.4.2024 v čase 14:30 – 17:00 hod.

  v priestoroch základnej školy.

  V prípade objektívnych príčin je možné dieťa zapísať aj priebežne počas pracovných dní do 30.4.2020 po predchádzajúcej dohode termínu.

  Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2024 šiesty rok veku ( deti narodené v období 1.9.2017 – 31.8.2018) a deti, ktoré boli na zápis v minulom roku, ale pokračovali v predprimárnom vzdelávaní.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 ods. 5), poskytuje žiakom 5. – 8. ročníka základnej školy dňa 20. marca 2024 /streda/ riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia priebehu testovania žiakov 9. ročníka T9-2024 a zabezpečenia externého dozoru na ďalšej základnej škole.

 • Testovanie 9-2024

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 9-2024 sa v školskom roku 2023/2024 uskutoční 20. marca 2024 (streda) z predmetov predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

  Náhradný termín testovania 9-2024 sa uskutoční 4. a 5. apríla 2024.

  Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkon v testoch a poskytovať školám spätnú väzbu a kompletnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

 • Olejko chráni prírodu

  Vážení rodičia,

  naša škola sa zapojila do projektu OLEJKO CHRÁNI PRÍRODU. Tento projekt je zameraný na triedenie a zber použitého kuchynského oleja z domácností. Ponúkame Vám tak možnosť triediť aj tento druh odpadu, aby neskončil v kanalizácii alebo komunálnom odpade a pomôcť tak prírode.

  V priestore, pri zadnom vchode školy, je umiestnená označená nádoba. Použitý kuchynský olej (zbavený hrubých usadenín a zvyškov z jedál) treba vkladať do zbernej nádoby v dobre uzatvorených plastových fľašiach. Odovzdávať sa môžu všetky druhy jedlých olejov a tukov: slnečnicový, repkový, bravčová masť, oleje z nálevov potravín a pod. Zapojením do projektu sa naša škola dostáva do žrebovania o ceny od partnerov projektu.

 • Riaditeľské voľno

  Vážení rodičia,v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľujem žiakom Cirkevnej základnej školy sv. Martina dňa 22.decembra 2023 /piatok/ riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov. V tento deň nebude zabezpečená ani prevádzka ŠKD.

  V dňoch 25.12.2023 – 7.1.2024 sú Vianočné prázdniny. Žiaci nastupujú do školy 8.1.2024 /pondelok/.

 • Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na TROJKRÁĽOVÚ ZÁBAVU, ktorá sa uskutoční dňa 6.1.2024 so začiatkom o 20:00 hod. v priestoroch OcÚ Radatice. Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade.Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pri zabezpečení cien do tomboly. Tí, ktorí máte možnosť zabezpečiť nejakú cenu, môžete ju doniesť priamo na obecný úrad. Ďakujeme.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Fotogaléria