Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Peter Čopík Informatika pre druhý stupeň základných škôl 60 60
Mgr. Lýdia Hudáková Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 60
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Jozef Kolárčik Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 60
Digitalizácia učebných materiálov 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15


© aScAgenda 2022.0.1312 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.11.2021

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Martina
    Radatice 199
    082 42 Radatice, pošta Bzenov
  • 051/779 62 10 - kancelária
    051/748 35 01 - riaditeľ
    0915 934 401

Fotogaléria