• O škole

    •      Cirkevná základná škola sv. Martina bola zriadená Rímskokatolíckym arcibiskupským úradom v Košiciach dňa 1. apríla 2001.
          Slávnostné otvorenie Cirkevnej základnej školy sa uskutočnilo dňa 4. septembra 2001, keď po slávnostnej svätej omši otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč - metropolita posvätil priestory školy a odovzdal ju žiakom, aby slúžila cieľu vychovávať budúcich dobrých a vzdelaných kresťanov. Prvou riaditeľkou Cirkevnej základnej školy sv. Martina v Radaticiach bola Mgr. Matilda Palčíková.

          Tak ako sa úcta sv. Martina z Francúzka dostala až k nám, usilujeme sa aj my - učitelia a žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Martina v Radaticiach s Božou pomocou šíriť úctu tohto svätca. Vo všetkom, čo robíme. Za týchto niekoľko (málo či veľa?) rokov našej 8-ročnej existencie sme toho prežili dosť. Dosť na to, aby sme vstúpili do povedomia občanov, obce i širšieho okolia. A dosť na to, aby sme vstúpili aj do ich diania. Nie len na poli vzdelávania ale aj výchovy, kultúry, športu. Snažíme sa vytvoriť jedno veľké spoločenstvo - kresťanskú rodinu, ktorá chce nasledovať svojho patróna
                                                                                                              Sv. Martin, oroduj za nás!