Navigácia

Zoznam tried

Názov

© aScAgenda 2023.0.1396 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.01.2023

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Martina
    Radatice 199
    082 42 Radatice, pošta Bzenov
  • 051/779 62 10 - kancelária
    051/748 35 01 - riaditeľ
    0915 934 401

Fotogaléria